vývoz žúmp
Zabezpečujeme vývoz odpadu
zo žúmp, septikov, čistenie lapačov tukov
do 48 hodín
Vývoz do 48 hodín
od objednania služby
cena
Výhodná cena
závislá od vzdialenosti
fekálne vozy
Fekálne vozy
s rozsahom od 1m3 do 12m3